9 Wizualizacja stanu alarmów

 

Podstawowym elementem służącym do wizualizacji stanu alarmów są obiekty tabel alarmów. Dostępne są dwa typy tabel, przeznaczone do obsługi alarmów aktywnych i historycznych. Jako uzupełnienie można stosować prezentację stanu alarmów przy pomocy innych obiektów ogólnego przeznaczenia.