9.3 Tabele alarmów SQL

 

Obiekt Tabela alarmów SQL służy do przeglądania informacji o historycznych zdarzeniach alarmów zarejestrowanych w bazie SQL.

 

Rys. Tabela alarmów SQL.

 

Obiekt posiada wbudowane mechanizmy swobodnego określania zestawu alarmów pokazywanych w tabeli.