5 Strategie wykrywania alarmów

 

W każdej domenie alarmów można stosować dowolną ilość strategii wykrywania alarmów. Do parametryzowania strategii służy zakładka Strategie panelu parametryzacji systemu alarmów.

 

Strategię wykrywania alarmów, można przez analogię, traktować jak kanał komunikacyjny, którego efektem działania jest zgłaszanie alarmów. Każda strategia może pracować tylko na jednym kontrolerze (aktywnym lub pasywnym) w ramach domeny. O tym, na którym kontrolerze ma zostać uruchomiona dana strategia decyduje zawsze aktywny kontroler. Każda strategia określona jest przez:

         Nazwa strategii

Nazwa identyfikuje strategię. Alarmy, które w swojej definicji, w atrybucie Strategia mają podaną zgodną nazwę, są wykrywane przez tą strategię.

         Typ strategii

Określa typ strategii, a co za tym idzie sposób wykrywania alarmów. Dostępne typy strategii zostały opisane w dalszej części dokumentacji.

         Lista kontrolerów

Określa listę nazw stanowisk kontrolerów, na których można strategię uruchomić. Kontroler aktywny, jeżeli będzie miał zezwolenie, to uruchomi strategię na własnym stanowisku. Jeżeli nie, to wybierze jeden z wymienionych kontrolerów.

         Flaga aktywności

Określa czy strategia ma być używana.

         Inne parametry

W zależności od wybranego typu strategii może być wymagane ustawienie dodatkowych parametrów.