5.9 Strategia zewnętrzna

 

 Rys. Definicja strategii zewnętrznej.

 

Strategia zewnętrzna przeznaczona jest do obsługi alarmów, których zmiany stanu są zgłaszane przy  pomocy akcji operatorskich StartAlarm i EndAlarm, lub poprzez skrypty przy pomocy funkcji Raise i Cancel interfejsu IAlarm. Strategia sama w sobie nie posiada żadnych metod wykrywania alarmów. Służy jako kontener dla alarmów zgłaszanych metodami zewnętrznymi. Pomimo tego, że strategia sama nie zgłasza alarmów, podlega normalnemu zarządzaniu przez kontroler aktywny. W danym momencie strategia jest aktywna tylko na jednym stanowisku - oznacza to, że jeżeli skrypt działający na różnych stanowiskach zgłosi  wielokrotnie ten sam alarm, to zostanie on zaakceptowany tylko na jednym stanowisku (na którym strategia jest uruchomiona).