5.2  Strategia warunkowa

 

  Rys. Definicja strategii warunkowej.

 

Strategia warunkowa przeznaczona jest do wykrywania alarmów na podstawie monitorowania wartości dowolnego wyrażenia podanego jako parametr wykrywania alarmu.

Dla alarmów kontrolowanych przez strategię warunkową, atrybut Parametry wykrywania w definicji alarmu musi mieć postać wyrażenia arytmetycznego. Monitorowane wyrażenie powinno mieć wynik typu logicznego. Zmiana wartości wyrażenia z false na true oznacza rozpoczęcie alarmu, a zmiana odwrotna koniec alarmu.

Jeżeli wyrażenie służące do określenia wystąpienia alarmu ma konstrukcję wykorzystującą operator porównania (wyliczany jako ostatni element wyrażenia), np. Variable(v1)<Variable(limit), to obie strony porównania są zgłaszane jako dodatkowe parametry wykrycia alarmu i mogą być wyświetlone w tekście alarmu.

W  zestawie funkcji udostępnianych przez Asix.Evo znajdują się funkcje dedykowane specjalnie do użycia w strategii warunkowej:

         DeadBand - kontrola przekraczania limitów z histerezą

         DelayedState - wykrywanie braku przewidywanych zmian stanu procesu

         RateOfChange - monitorowanie prędkości zmian wartości wyrażenia

Przykład:

                Variable(Speed1)>1000 && (Variable(SMode)&1)

Alarm będzie aktywny, gdy zmienna Speed1 będzie miała wartość większą od 0 i najmłodszy bit zmiennej SMode będzie ustawiony.

DelayedState(Variable(MState)&0x100,15,Variable(MState)&0x200)

Alarm zostanie włączony wtedy, gdy po ustawieniu bitu numer 8 zmiennej MState, w ciągu 15 sekund nie dojdzie do ustawienie bitu numer 9.