5.4 Strategia buforowa 

 

   Rys. Definicja strategii buforowej.

 

Strategia buforowa jest specjalną strategią, która pozwala na precyzyjne wykrywanie alarmów z rozdzielczością milisekundową i gwarancją zachowania sekwencji zdarzeń. Strategia wymaga jednak współpracy z oprogramowaniem sterownika. Sterownik odpowiedzialny jest za wykrywanie alarmów oraz nadawanie im czasów. Dokładny opis protokołu wymiany danych opisany jest w pliku pomocy systemu Asix 6.

Strategia buforowa wymaga podania dodatkowych parametrów, które związane z protokołem wymiany danych pomiędzy sterownikiem, a aplikacją Asix.Evo:

         Zmienna buforowa – zmienna poprzez, którą są przekazywane informacje o stanie alarmów. Wartość zmiennej musi być tablicą 8- lub 16-bitowych liczb całkowitych bez znaku.

         Zmienna synchronizująca – zmienna służącą do synchronizacji dostępu do bufora alarmów. Wartość zmiennej musi być 16-bitową liczbą całkowitą bez znaku.

         Zmienna żądania mapy alarmów – zmienna poprzez, która Asix.Evo może zażądać przesłanie aktualnego stanu wszystkich alarmów. Wartość zmiennej musi być 16-bitową liczbą całkowitą bez znaku.

         Format czasu – deklaracja w jaki sposób przekazywane są czasy alarmów: w czasie lokalnym czy w czasie UTC.

Dla alarmów kontrolowanych przez strategię buforową, atrybut Parametry wykrywania w definicji alarmu musi być numerem kolejnym alarmu w puli alarmów obsługiwanych przez strategię. Pierwszy alarm strategii ma numer 1.