5.1 Strategia bitowa

 

 Rys. Definicja strategii bitowej.

 

 

Strategia bitowa przeznaczona jest do wykrywania alarmów na podstawie pojedynczego bitu określonej zmiennej procesowej.

Dla alarmów kontrolowanych przez strategię bitową, atrybut Parametry wykrywania w definicji alarmu musi mieć poniższą postać:

nazwa_zmiennej.nr_bitu[r]

, nazwa_zmiennej określa nazwę monitorowanej zmiennej procesowej, nr_bitu określa numer kontrolowanego bitu (najmłodszy bit ma numer 0), a opcjonalna litera r oznacza użycie odwrotnej logiki wykrywania (zmiana wartości bitu z 1 na 0 oznacza początek alarmu).

W ramach pojedynczej strategii można kontrolować stan wielu zmiennych procesowych. Nie ma ograniczenia na rozmiar kontrolowanych zmiennych.

Przykład:

                al100.1r

Początek alarmu będzie wykrywany w momencie zmiany bitu numer 1 (maska bitowa 0x0002) zmiennej al100 z wartości 1 na 0.