5.7 Strategia Strażnik Mocy

 

Rys. Definicja strategii Strażnik Mocy.

 

StrategiaStrażnik Mocy pozwala na integrację systemu alarmu z modułem Strażnika Mocy. Dla każdego utworzonego miernika można zdefiniować jeden alarm. Alarm ten będzie wszczynany za każdym razem, gdy w bieżącym cyklu miernik wykryje zagrożenie, że średnia wartość śledzonego medium na koniec cyklu przekroczy zakładany limit (np. moc zamówioną) i będzie tak długo utrzymywany, aż zagrożenie nie minie w cyklu bieżącym lub kolejnych cyklach.

Dla alarmów kontrolowanych przez strategię Strażnik Mocy w atrybucie Parametry wykrywania należy podać identyfikator miernika.

W zakładce Źródła panelu konfiguracyjnego systemu alarmów znajduje się przycisk, który pozwala na wygenerowanie arkusza Excel z utworzonymi definicjami alarmów dla wszystkich aktualnie zdefiniowanych mierników Strażnika Mocy.