5.3 Strategia OPC 

 

 

W strategii alarmów OPC dane o alarmach odbierane są z niezależnego serwera alarmów OPC (ang. OPC Alarm and Event Server). Strategia pozwala zaimplementować  w aplikacji systemu Asix sygnalizację alarmów pochodzących z innych systemów.

 

  Rys. Definicja strategii OPC.

 

Parametr Adres serwera OPC  służy do podania nazwy serwera OPC, z którego będą pobierane alarmy.

Dla poprawnego działania strategii  istotne jest właściwe  przemapowanie warunków i podwarunków alarmowych serwera OPC na identyfikatory alarmów systemu Asix. Sposób mapowania określony jest w atrybucie Parametry wykrywania definicji poszczególnych alarmów.