5.5 Strategia Asix

 

   Rys. Definicja strategii Asix.

 

Strategia Asix jest specjalna strategią, która pozwala przejąć alarmy z klasycznej aplikacji Asix. Stosuje się ją w konfiguracjach, w których aplikacja Asix.Evo służy jako wersja przeglądarkowa klasycznej aplikacji Asix.

Pierwszym krokiem w parametryzacji strategii jest skonfigurowanie klasycznej aplikacji Asix w taki sposób, aby tworzyła ona plik eksportu alarmów. Wykonać to można przy pomocy programu Architekt z pakietu Asix, w zakładce konfiguracji archiwum alarmów typu SQL. Pokazuje to poniższy obrazek:

 

Rys. Architekt - konfiguracja archiwum alarmów typu SQL.

 

Istotne jest aby w kolumnie Nazwa serwera Microsoft SQL podać nazwę FILE.

Strategia Asix posiada jeden dodatkowy parametr Pliki źródeł alarmów. Należy w nim podać ścieżkę wskazującą na plik, do którego aplikacja Asix zapisuje zdarzenia alarmów. W przypadku podłączenia do aplikacji z redundantnymi serwerami alarmów, należy podać ścieżki do plików eksportowych wszystkich serwerów. Plik eksportowy tworzony jest katalogu logu alarmów aplikacji Asix. W przypadku pokazanym na obrazku prawidłowa nazwa to:

                C:\AsixApp\Fabryka\Alarms\FILE_Fabryka.xml

Dodatkowym wymaganiem jest zgodność pomiędzy numerem alarmu w systemie Asix (wersji klasycznej), a identyfikatorem alarmu w Asix.Evo, np. zgłoszenie alarmu numer 100 w Asix, powoduje w Asix.Evo zgłoszenie alarmu o identyfikatorze 100.