5.6 Strategia AsService

 

 Rys. Definicja strategii AsService.

 

Strategia AsService przeznaczona jest do wykrywania alarmów na podstawie aktualnego stanu liczników programu AsService. Strategia pozwala wykrywać przekroczenia limitów eksploatacyjnych lub ostrzegawczych wartości liczników.

Dla alarmów kontrolowanych przez strategię AsService, atrybut Parametry wykrywania w definicji alarmu musi mieć poniższą postać:

identyfikator_licznika.typ_limitu

-identyfikator_licznika określa identyfikator licznika zdefiniowanego w bazie danych programu AsService, a  typ_limitu określa, przekroczenie którego limitu powoduje zgłoszenie alarmu. Możliwe są następujące wartość: E  dla limitu eksploatacyjnego, W dla limitu ostrzegawczego lub W2 dla drugiego limitu ostrzegawczego.

W zakładce Źródła panelu konfiguracyjnego systemu alarmów znajduje się przycisk, który pozwala na wygenerowanie arkusza Excel z utworzonymi definicjami alarmów dla wszystkich liczników aplikacji AsService.