3 Role stanowisk

 

Każde ze stanowisk uczestniczących w pracy domeny pełni w nim określoną rolę. Stanowiska mogą pełnić jedną z następujących ról:

         Kontroler

Stanowisko uczestniczy aktywnie w obsłudze alarmów. Kontrolery odpowiedzialne są za wykrywanie alarmów oraz przesyłanie informacji o stanie alarmów pomiędzy stanowiskami. W każdej domenie musi być przynajmniej jedno stanowisko kontrolera. W celu zapewnienia redundancji można stosować większą liczbę kontrolerów. W tym przypadku, w trakcie pracy następuje automatyczne wybranie tzw. kontrolera aktywnego. Pozostałe stanowiska kontrolerów przechodzą chwilowo w tryb pracy zbliżony do stanowisk terminalowych. Pozostają jednak w gotowości do przejęcia funkcji kontrolera aktywnego. Mogą też mieć uruchomione strategie wykrywania alarmów.

Każdy kontroler posiada priorytet. W sytuacji, gdy dochodzi do uzgodnienia kontrolera aktywnego, jeżeli jest to możliwe, wybierany jest kontroler o najwyższym priorytecie.

         Terminal

Stanowiska terminali służą jedynie do pokazywania stanu alarmów i obsługi operatorskiej. Terminal nie może działać samodzielnie, musi być podłączony do kontrolera. Połączenie może być bezpośrednie lub za pomocą pomostu. W tym drugim przypadku, w parametryzacji stanowiska, w kolumnie Pomosty, należy podać nazwy stanowisk pomostowych. Jeżeli dla danego terminala nie wskazano pomostów, to będzie on się łączyć tylko z aktywnym kontrolerem domeny.

         Pomost

Funkcjonalność dotycząca obsługi alarmów jest identyczna jak w przypadku terminali. Pomost  dodatkowo może służyć jako pośrednik w wymianie danych pomiędzy stanowiskami terminali, a kontrolerem. Pomosty stosuje się wtedy, gdy terminale znajdują się w innej sieci niż stanowiska kontrolerów. Innym zastosowaniem jest użycie pomostu w celu redukcji obciążenia kontrolerów (w szczególności, gdy liczba terminali jest duża).

         Brak

Jeżeli żadna rola nie została wybrana, to stanowisko nie uczestniczy w pracy domeny i nie ma dostępu do alarmów domeny.

 

 

W najprostszym przypadku aplikacja może składać się z pojedynczego stanowiska pełniącego rolę kontrolera domeny. Poniższy schemat pokazuje konfigurację z dwoma redundantnymi kontrolerami. Jeden terminal pobiera dane o alarmach bezpośrednio z kontrolerów. Dwa inne terminale znajdujące się w sieci, która nie ma bezpośredniego kontaktu z kontrolerami, wykorzystują stanowisko pełniące rolę pomostu.

 

 

Pewne ograniczenia na możliwe role w systemie alarmów narzuca rola stanowiska w systemie komunikacyjnym. Kontrolerem lub pomostem może być jedynie stanowisko, które jest serwerem komunikacyjnym.