10.1 Potwierdzanie alarmów

 

Podstawowym mechanizmem potwierdzenia alarmu jest przycisk w pasku narzędziowym obiektu Tabela alarmów aktywnych. Przyciśnięcie przycisku potwierdza wszystkie widoczne alarmy. Jedynie w przypadku alarmów o priorytetach pilny i krytyczne wymagana jest wcześniejsza selekcja wiersza alarmu. Alternatywna metoda potwierdzenia to wykonanie akcji AcceptAlarm użytej w obsłudze zdarzenia obiektu diagramu.

Funkcja potwierdzania alarmów jest kontrolowana przez system uprawnień. Pierwszym warunkiem jest zezwolenie na potwierdzanie alarmów na stanowisku. Jest ono deklarowane w ustawienia stanowiska w panelu parametryzacji systemu alarmów. Drugi warunek to indywidualne uprawnienia aktualnie zalogowanego użytkownika. Musi on pełnić rolę, która posiada uprawnienie Prawo potwierdzania alarmów.

Jeżeli wykorzystywana jest aplikacja Asix Mobile, to potwierdzanie alarmów wykonywane z tej aplikacji, wymaga dodatkowego zezwolenia w ustawieniach domeny alarmowej Zezwalaj na potwierdzanie alarmów z aplikacji Asix Mobile.

Potwierdzenie alarmu może być powiązane z koniecznością wprowadzania notatki przez operatora, jeżeli alarm został zdefiniowany, jako tego wymagający (atrybut alarmu Notatka przy potwierdzeniu).