1 Podstawowe pojęcia

 

System Asix.Evo posiada wbudowany elastyczny, konfigurowalny system obsługi alarmów, który pozwala na pełne zaspokojenie potrzeb związanych z kompleksową obsługą sytuacji awaryjnych i zdarzeń w procesie technologicznym. 

System alarmów  Asix.Evo jest zorganizowany w tzw. domeny. Domena identyfikowana jest przez nazwę i w praktyce stanowi w pełni funkcjonalny i niezależny od innych domen samodzielny system. Domeny pozwalają na logiczny i funkcjonalny podział alarmów na pewne niezależne obszary. W typowym zastosowaniu, w aplikacji stosowana jest pojedyncza domena, służąca do obsługi wszystkich alarmów aplikacji. W bardziej złożonych przypadkach, w których aplikacja obsługuje wiele niezależnych instalacji, może być przydatne rozdzielenie  alarmów na kilka domen.  

Uwaga:

 

W aplikacjach Asix, domenie odpowiadała bezpośrednio tzw. nazwa sieciowa zasobu alarmowego. Podstawowa różnica, to możliwość użycia wielu, jednocześnie aktywnych  domen Asix.Evo.

 

Stany alarmowe rozpoznawane są przy pomocy strategii wykrywania alarmów. Istnieją różne typy strategii, które wykrywają alarmy różnymi metodami.  

Wykryte alarmy gromadzone są w dwóch logach:

         Log alarmów aktywnych

Przechowuje informacje o wszystkich aktualnie aktywnych alarmach. Przy odpowiedniej parametryzacje może też posiadać informacje dotyczące alarmów niedawno zakończonych.

         Log alarmów historycznych

Przechowuje długoterminowo informacje o wszystkich wykrytych alarmach.

 

Zarejestrowane alarmy mogą być przeglądane przy pomocy tabel alarmów aktywnych i historycznych. Stan alarmów aktywnych może być także prezentowany bezpośrednio na diagramach synoptycznych. 

W przypadku aplikacji wykorzystujących wiele stanowisk Asix.Evo, stan systemu alarmów jest synchronizowany pomiędzy tymi stanowiskami. Stanowiska rozpoczynające pracę uzgadniają stan alarmów aktywnych oraz uzupełniają archiwum alarmów historycznych. Obsługa alarmów przez operatora jest także synchronizowana, np. potwierdzenie alarmu na jednym stanowisku jest natychmiast widoczne na stanowiskach pozostałych. 

Alarmy w aplikacji Asix.Evo identyfikowane są przez nazwę. Wszystkie parametry alarmu (opis, kategoria, metoda wykrywania, itp.) są przechowywane w bazie definicji alarmów. Możliwe jest importowanie definicji z arkuszy programu Excel.