9.4 Inne obiekty

 

Stan alarmów może być pokazywany na zwykłych obiektach. W tym celu należy użyć funkcji IsAlarm, IsAlarmUnaccepted lub IsAlarmExcluded. Wszystkie te funkcje zwracają informacje na temat stanu wskazanego alarmu. Dostępna jest także funkcja AlarmsGroupState, która pozwala monitorować stan alarmów na poziomie całych grup.

Poniższy przykład pokazuje parametryzację obiektu Tekst wyświetlającego wartość zmiennej VA001. Jeżeli alarm o identyfikatorze A_VA001 jest aktywny, to wartość zmiennej wyświetlana jest w kolorze czerwonym.

Właściwości podstawowe

 

Główna zmienna

VA001

Właściwości stanowe, stan podstawowy

 

Tekst

#

 

Kolor

Black

Właściwości stanowe, stan numer 1

 

Warunek stanu

=IsAlarm(A_VA001)

 

Kolor

Red