I.4 Import z arkuszy Excel

 

W przypadku aplikacji z większa ilością alarmów korzystne może okazać się definiowanie alarmów w arkuszach programu MS Excel i generowanie bazy definicji alarmów na ich podstawie.

Obsługę funkcji importu z arkuszu Ms Excel zapewnia zakładka Źródła.

Rys. Dostęp do funkcji import z arkusza MS Excel.

 

Można zdefiniować dowolną ilość arkuszy źródłowych. Po naciśnięciu przycisku Importuj alarmy i grupy ze źródeł baza definicji alarmów zostanie utworzona od nowa na podstawie aktualnej zawartości arkuszy.

Poniższy obrazek pokazuje przykładowy arkusz definicji alarmów.

Rys. Arkusz definicji alarmów.

 

Najprostszą metodą utworzenia poprawnego wzorca arkusza definicji alarmów jest użycie przycisku Utwórz pusty plik źródła Excela. Utworzony wzorzec będzie uwzględniał zdefiniowane języki aplikacji oraz dodane atrybuty grupujące.

Można też utworzyć plik Excela łącznie z wszystkimi aktualnie zdefiniowanymi alarmami, korzystając z przycisku Eksportuj alarmy i grupy do pliku Excela.

W przypadku, gdy aplikacja współpracuje z programem AsService, można użyć przycisk Generuj arkusz alarmów strategii AsService w celu utworzenia wzorcowego arkusza alarmów, zawierającego wstępne definicje alarmów dla strategii AsService. Arkusz będzie zawierał definicje alarmów dla wszystkich liczników zdefiniowanych w bazie danych programu AsService, które mają niezerowe wartości limitów eksploatacyjnych lub ostrzegawczych. Po uzupełnieniu o dodatkowe dane arkusz może służyć jako arkusz źródłowy funkcji importowania alarmów.

Można też wygenerować arkusze alarmów w przypadku tworzenia aplikacji typu Asix4WAGO lub wykorzystywaniu alarmów modułu Strażnika Mocy.