4.3 Grupy alarmów

 

System alarmów Asix.Evo posiada elastyczny mechanizm selekcji alarmów wykorzystujący tzw. atrybuty grupujące. Pierwszym krokiem w parametryzacji grupowania alarmów jest utworzenie zestawu atrybutów grupujących. Poniższy obrazek pokazuje fragment zakładki Ustawienia, w którym można dodać dowolną ilość atrybutów służących do grupowania. Każdy atrybut zdefiniowany jest przez identyfikatorem grupy oraz tekst opisowy. Identyfikator ma znaczenie tylko organizacyjne, tekst opisowy jest używany we wszystkich interfejsach użytkownika.

 Rys. Tworzenie zestawów atrybutów grupujących.

 

Po zdefiniowaniu atrybutów grupujących, definicje alarmów w zakładce Alarmy zostaną rozszerzone o dodatkowe kolumny.

 

Dla każdego alarmu należy podać wartości atrybutów grupujących. Alarmy o tej samej wartości atrybutu należą do tej samej grupy.

W trybie wykonania aplikacji użytkownik będzie mógł wybierać alarmy pokazywane w tabeli alarmów historycznych, wykorzystując zdefiniowane wcześniej grupy. Po użyciu przycisku Kryteria selekcji otwarte zostanie okienko, w którym użytkownik może wybrać pokazywane grupy.

 Rys. Kryteria selekcji wyświetlanych grup alarmów.

 

Powyższy przykład należy interpretować następująco: pokazane zostaną alarmy, których atrybut Strefa jest równy A lub B, a atrybut Rodzaj jest równy Elektryczna.