5.10 Globalna strategia zewnętrzna

 

Globalna strategia zewnętrzna działa w sposób zbliżony do zwykłej strategii zewnętrznej. Strategia globalna nie jest nigdzie definiowana. Jest tworzona zawsze.  Alarmy, które w swojej definicji nie mają podanej nazwy strategii są automatycznie przydzielane do domyślnej strategii zewnętrznej.

Jedyną różnicą w działaniu w stosunku do zwykłej strategii zewnętrznej jest brak kontroli aktywności. Strategia globalna jest zawsze aktywna - zgłoszenie alarmu należącego do niej jest zawsze akceptowane. Projektant aplikacji musi sam zapewnić, że zgłoszenia alarmu nie są duplikowane na różnych stanowiskach.