10.4 Filtrowanie alarmów

 

Mechanizm filtrowania alarmów pozwala ograniczyć liczbę zgłaszanych alarmów. Mechanizm eliminuje krótkotrwałe zdarzenia alarmowe, które mogą powstawać w wyniku złego działania czujników.

Możliwe są dwa tryby filtrowania:

         Filtrowanie krótkich alarmów

Ignorowane są krótkotrwałe zmiany stanu alarmu. Stan musi utrzymać się przez określony czas T1, aby zmiana została zaakceptowana.

         Filtrowanie szybkich sekwencji

Ignorowane są sekwencje szybko następujących po sobie zmian stanu alarmu (tzw. „drgające styki”). Pierwsza, nawet krótka, zmiana jest natychmiast akceptowana, ale następne  zostaną przyjęte dopiero po upływie czasu karencji T1.

         Filtrowanie krótkich i rzadko występujących alarmów

Ignorowane są sekwencje krótkotrwałych wystąpień warunku alarmu, jeżeli trwale zanikną przed upływem czasu karencji T1. Wyłączenie zostanie przyjęte dopiero po upływie czasu karencji T2 od ostatniego zaniku warunku alarmu.

 

Do obsługi filtrów służy poniższe okno otwierane przyciskiem paska narzędziowego obiektu Tabela alarmów aktywnych.

 

Rys. Edytor filtrowania szybkich i krótkich alarmów.

Okno edytora filtrów pozwala także na zapis aktualnie ustawionych filtrów do pliku oraz odczyt tych plików.

Funkcja filtrowania alarmów jest kontrolowana przez system uprawnień. Aktualnie zalogowany użytkownik musi pełnić rolę, która posiada uprawnienie Prawo edycji filtrów alarmów.