10.6 Drukowanie

 

Funkcja wydruku alarmów dostępna jest w obiektach  Tabela alarmów aktywnych iTabela alarmów historycznych. Przyciśnięcie przycisku wydruku powoduje otwarcie poniższego okna, w którym operator może ustawić opcje wydruku.

 Rys. Okno wydruku alarmów.

 

W oknie wydruku można określić wygląd wydruku, zestaw drukowanych danych oraz kryteria wyboru alarmów. Oprócz wydruku na drukarce, można zapisać dane o alarmach w pliku tekstowym.