8.1 Archiwum alarmów SQL

 

Uzupełnieniem standardowego logu alarmów historycznych jest archiwum alarmów typu SQL. Archiwum to jest przeznaczone do analizy alarmów przy pomocy programu AsAlarm, a także w systemach raportowania.

Archiwa typu SQL parametryzuje się w sekcji Archiwizacja SQL zakładki Historia. W celu podniesienia niezawodności, można równolegle tworzyć archiwum na kilku serwerach. Jednak nawet w przypadku użycia pojedynczego serwera, Asix.Evo dysponuje mechanizmami buforowania danych pozwalającymi na pracę z chwilową utratą połączenia z serwerem SQL.

Przed rozpoczęciem archiwizacji alarmowa baza danych  SQL musi być utworzona. Służy do tego poniższe okno otwierane przyciskiem Zarządzanie bazami danych.

 

 

Rys. Zarządzanie bazami danych alarmów.

 

 

Okno pozwala również na wykonywanie innych zadań administracyjnych. Poświadczenia z grupy Autoryzacja serwera bazy danych muszą zapewnić uzyskanie w serwerze SQL uprawnień wystarczających do wykonywania operacji tworzenia i usuwania baz danych.