1.4  Zarządzanie aktywnymi skryptami

 

Interaktywne zarządzanie pracującymi skryptami jest możliwe za pośrednictwem panelu diagnostycznego skryptów. Panel Aktywne skrypty otwierany jest poprzez wybranie węzła Diagnostyka/Aktywne skrypty w panelu Eksplorator aplikacji lub w trybie wykonania aplikacji za pośrednictwem panelu kontrolnego.

Rys. Panel aktywnych skryptów.

 

Okno aktywnych skryptów pozwala obserwować, zamykać i restartować wszystkie aktualnie pracujące skrypty. Umożliwia również uruchamianie nowych skryptów.

Alternatywne metody kontroli pracy skryptów oparte są na wykorzystaniu akcji operatorskich ScriptRestart i ScriptClose oraz funkcji IsScriptWorking. Skrypt może wymusić też własny restart, stosując metodę RestartScript.