2.7  Użycie zmiennych tablicowych

 

Sposób użycia zmiennych tablicowych niewiele różni  się od obsługi zwykłych zmiennych. Inny jest tylko sposób interpretacji właściwości Value obiektu VariableState.