1.1  Utworzenie skryptu

 

Aby utworzyć nowy skrypt należy:

·         Otworzyć panel Eksplorator aplikacji.

·         Podwójnie kliknąć myszką na węźle Skrypty lub wykonać komendę Utwórz skrypt z menu kontekstowego węzła Skrypty. Spowoduje to otwarcie poniższego okienka:

Rys. Okno deklaracji nowego skryptu. 

·         Określić język i nazwę skryptu oraz użyć przycisk Utwórz.

Efektem powyższych działań będzie wygenerowanie początkowego wzorca skryptu oraz otwarcie panelu edycji skryptów.