2.5  Ustawianie wartości zmiennych procesowych

 

Podobnie jak w przypadku odczytu wartości zmiennych, ustawienie wartości można wykonać dwoma metodami. W prostych przypadkach, jednokrotnego zapisu wartości, należy stosować metodę SetVariableValue, SetVariableBits lub ToggleBits interfejsu IApplication. Bardziej uniwersalnym sposobem działania jest wykorzystanie obiektów interfejsu IVariable.  Wartość zmiennej można zmienić przy pomocy metod SetVariableValue, SetVariableBits i ToggleBits tego interfejsu. Metoda SetVariableBits pozwala na dowolną zmianę pojedynczych bitów wartości zmiennej, a metoda ToggleBits na zmianę wartości wybranych bitów na przeciwną.

Interfejs IApplication posiada także metodę SetVariables, która przy pomocy jednego wywołania pozwala ustawić wartości wielu zmiennych - użycie tej metody jest z reguły szybsze niż wielokrotne wywołanie SetVariableValue.

Wszytkie powyższe funkcje działają w sposób asynchroniczny, czyli nie oczekują na rzeczywiste wykonania sterownia (wysłanie nastawy do PLC). Wyjątkiem jest zapis do zmiennych wirtualnych w kanale typu None. Jeżeli konieczna jest kontrola rzeczywistego wykonania sterowania, to można użyć metody SetVariablesSync interfejsu IApplication, lub metod SetVariableValueSync, SetVariableBitsSync i ToggleBitsSync interfejsu IVariable.