2.12  Tworzenie interfejsu okienkowego

 

Skrypty systemu Asix.Evo pozwalają także na budowę własnych okienek interakcji z użytkownikiem aplikacji. Asix.Evo nie udostępnia żadnych specjalnych mechanizmów tworzenia okien – projektant aplikacji może za to wykorzystywać wszystkie środki udostępniane przez platformę programową .NET.