1.5  Struktura kodu skryptu

 

Skrypty Asix.Evo mogą być tworzone w obiektowych językach C# oraz Visual Basic. W momencie utworzenia skryptu jest generowany szkielet jego kodu:

C#

using System;
using
 System.Windows.Forms;
using
 Askom.AsixEvo.Scripting;
 

public
 class SkryptT1 : IScript
{
   
public bool Initialize(string[] aParameters, IApplication aApplication)
   {
      
return true;
   }
 
   
public void FinalizeScript()
   {
   }
}

 

 

VB

 

Imports System;
Imports
 System.Windows.Forms;

Imports Askom.AsixEvo.Scripting;

 

Public Class SkryptT2
    
Implements IScript
 
    
Public Function Initialize(ByVal aParameters() As StringByVal aApplication As IApplication) As Boolean Implements IScript.Initialize
 
        
Return True
    
End Function
 
    
Public Sub FinalizeScript() Implements IScript.FinalizeScript
 
    
End Sub
 

End
 Class

 

Główna klasa skryptu musi  implementować interfejs IScript zdefiniowany w przestrzeni Askom.AsixEvo.Scripting.

C#

public interface IScript
{
   
bool Initialize(string[] aParameters, IApplication aAscent);
   
void FinalizeScript();

 

VB

Public Interface IScript
    
Function Initialize(ByVal aParameters() As StringByVal aApplication As IApplication) As Boolean
    
Sub FinalizeScript()
End
 Interface

 

Funkcja Initialize, to główna funkcja skryptu wywoływana w momencie jego uruchomienia. Funkcja otrzymuje na wejściu dwa parametry:

·         aParameters – jest to tablica zawierająca wszystkie parametry przekazane podczas uruchomienia skryptu

·         aApplication – przekazuje odwołanie do interfejsu IApplication, który pozwala na dostęp do stanu wykonywanej aplikacji. Jest to podstawowy mechanizm współpracy skryptu ze środowiskiem aplikacji Asix.Evo.

Wartość zwracana przez funkcję Initialize określa, czy skrypt zakończył pracę. Wartość true oznacza, że skrypt zrealizował wszystkie swoje funkcje i należy go rozładować. Jest to typowe działanie tzw. skryptów jednorazowych. Skrypty rezydentne powinny zwrócić wartość false. Skrypt pozostanie załadowany w pamięci i będzie mógł kontynuować swoją działalność.

Funkcja  FinalizeScript jest wywoływana bezpośrednio przed zakończeniem pracy skryptu. Można w niej wykonać operacje wymagane do poprawnego zakończenia pracy skryptu, np. zwolnienie użytych zasobów systemowych, zamknięcie połączeń z bazą danych itp.