2.2  Skrypty rezydentne

 

Skrypty rezydentne charakteryzują się tym, że po uruchomieniu, pozostają w trybie działania aż do momentu zakończenia pracy aplikacji. Z reguły uruchamiane są przy starcie aplikacji przy pomocy mechanizmu terminarza.

W skryptach rezydentnych metoda Initialize  służy z reguły jedynie do inicjacji skryptu, a główna funkcjonalność jest realizowana  w wykreowanych wątkach lub zadeklarowanych funkcjach zwrotnych. W przypadku skryptu rezydentnego metoda Initialize musi zwracać wartość false.

Istnieją różne wzorce programowe służące do tworzenia skryptów rezydentnych, opisane w następnych rozdziałach.