1.3.1  Skrypty interakcyjne

 

W przypadku skryptów interakcyjnych akcja operatorska Script jest używana jako akcja podpięta do zdarzenia obiektu wizualizacyjnego lub jako akcja menu użytkownika.

Rys. Przykład akcji operatorskiej w przypadku skryptów interakcyjnych.

 

Powyższy przykład pokazuje definicję elementu menu użytkownika, którego użycie będzie powodowało wykonanie skryptu StartAll.

Rys. Definicja elementu menu użytkownika, którego użycie będzie powodowało wykonanie skryptu StartAll. 

Kolejny przykład pokazuje identyczną akcję, ale tym razem użytą w obsłudze zdarzenia wciśnięcia przycisku w obiekcie klasy Przycisk.