1.3.2  Skrypty autonomiczne

 

Skrypty autonomiczne uruchamiane są z reguły poprzez mechanizm terminarza. Najczęściej skrypty tego typu używane są w elementach terminarza, których tryb wykonania jest równy Jednokrotnie przy starcie aplikacji. W tym trybie skrypt  jest uruchomiony przy starcie i kontynuuje swoją pracę aż do zakończenia aplikacji. Możliwe jest też użycie trybu okresowego uruchamiania lub uruchamiania przy zajściu określonego zdarzenia. W tych trybach skrypt jest uruchamiany wielokrotnie – powinien wykonać swoje zadanie, a następnie się zakończyć.

Uwaga:

Funkcjonalność wykonywania pewnych funkcji okresowo lub w reakcji na zajście określonego zdarzenia, można zrealizować w łatwy sposób wewnątrz skryptu uruchamianego jednokrotnie. Taka technika jest bardziej efektywna – nie wymaga kosztownego procesu każdorazowego uruchomienia skryptu.

 

Rys. Terminarz - tryby uruchomienia skryptu OptimizeSpeed.

 

Powyższy przykład pokazuje różne tryby uruchomienia skryptu OptimizeSpeed.