1 Podstawy użycia skryptów

 

W wielu aplikacjach zachodzi potrzeba zaimplementowania funkcjonalności, których nie można uzyskać używając tylko standardowych mechanizmów diagramów i obiektów wizualizacyjnych. Typowe przykłady takich funkcji to:

·         Wykonywanie nietypowych przeliczeń wartości zmiennych procesowych, szczególnie z użyciem wartości archiwalnych.

·         Zaprogramowanie nietypowych reakcji na zdarzenia zachodzące w kontrolowanym procesie.

·         Przekazywanie na zewnątrz aplikacji Asix.Evo wartości zmiennych i innych informacji o działaniu systemu.

·         Zaawansowane strategie wykrywania sytuacji alarmowych.

·         Pozyskiwanie danych z nietypowych źródeł danych, np. z baz danych firm trzecich.

·         Wykonywanie raportów.

·         Tworzenie specjalizowanych interfejsów użytkownika opartych o swobodnie tworzone okna.

W celu realizacji powyższych funkcji (i innych podobnych) Asix.Evo został wyposażony w moduł obsługi skryptów użytkownika. Asix.Evo zapewnia zintegrowane środowisko do tworzenia i uruchamiania skryptów.

Asix.Evo wykorzystuje możliwości stwarzane przez platformę .Net. W rzeczywistości skrypty aplikacyjne są w pełni kompilowanymi modułami .Net. Możliwe jest użycie języków programowania C# i Visual Basic. Skrypty użytkownika mogą korzystać z pełnego zestawu obiektów i funkcji platformy .Net. Dodatkowo środowisko wykonania skryptu jest rozszerzane o funkcje dostępu do elementów aplikacji Asix.Evo.

Skrypty użytkownika są uruchamiane w osobnych domenach aplikacji oraz we własnych wątkach. Skrypty i główny program są od siebie wzajemnie izolowane. Dzięki temu minimalizowane jest ryzyko, że błędne działanie skryptu spowoduje upadek całej aplikacji.