2.4.2   Odczyt wartości bieżących sterowany odświeżaniem zmiennej

 

Inną metodą cyklicznego przetwarzania wartości zmiennych jest wykorzystanie funkcji RegisterStateEvent, która powoduje zarejestrowanie funkcji zwrotnej wywoływanej natychmiast po każdorazowym odświeżeniu wartości zmiennej. Pozwala to na natychmiastową reakcję na zmianę stanu zmiennej. Metoda funkcji zwrotnej wykorzystywana jest w takich scenariuszach jak automatyczne wyliczanie wartości pochodnych lub rozpoznawanie sytuacji alarmowych.

Przykład skryptu wykorzystującego funkcję RegisterStateEvent jest pokazany w rozdziale dotyczącym ustawiania wartości zmiennych (patrz: 2.5. Ustawianie wartości zmiennych procesowych).