2.2.4  Monitorowanie zmian zmiennej procesowej

 

Metoda tworzenia skryptów rezydentnych synchronizowanych zmianami wartości bieżącej zmiennej procesowej, polega na zadeklarowaniu funkcji zwrotnej, która będzie wywoływana przy każdej zmianie stanu zmiennej. Do rejestracji funkcji zwrotnej wykorzystywana jest metoda RegisterStateEvent interfejsu IVariable.  Przykładowy kod znajduje się w rozdziale dotyczącym odczytu wartości bieżących zmiennych procesowych (patrz: 2.4. Odczyt wartości bieżących zmiennych procesowych).