2.2.5  Monitorowanie stanu alarmów

 

Metoda tworzenia skryptów rezydentnych synchronizowanych zmianami stanu wybranego alarmu, polega na zadeklarowaniu funkcji zwrotnej, która będzie wywoływana przy każdej zmianie stanu alarmu. Do rejestracji funkcji zwrotnej wykorzystywana jest metoda RegisterStateEvent interfejsu IAlarm.  Przykładowy kod znajduje się w rozdziale dotyczącym kontrolowania stanu alarmów (patrz: 2.9. Kontrola stanu alarmów).