1.3  Metody uruchamiania skryptów

 

Skrypty w aplikacji Asix.Evo uruchamiane są zawsze przy pomocy akcji operatorskiej Script.

Script(nazwa , parametr1, parametr2, ...)

W treści wywołania należy podać nazwę skryptu oraz odpowiednią liczbę parametrów uruchomienia. Akcję Script można używać wszędzie tam, gdzie dopuszczalne jest użycie akcji operatorskiej.

Można wyróżnić dwie główne kategorie skryptów: skrypty interakcyjne uruchamiane w wyniku działań operatora oraz skrypty autonomiczne, działające w tle aplikacji, wykonujące funkcje nie związane bezpośrednio z działaniami operatora.