2.9  Kontrola stanu alarmów

 

Usługi modelu obiektowego skryptu pozwalają na pełną kontrolę pracy systemu alarmów aplikacji. Dotyczy to zarówno monitorowania stanu alarmów, jak i programowego wykrywania zdarzeń alarmowych.