3.30.1 Właściwości

 

 

UserId  

String UserId { get; }  

ReadOnly Property UserId As String

 Właściwość zwraca identyfikator użytkownika.

 

Description

String Description { get; }  

ReadOnly Property Description As String

 Właściwość zwraca opis użytkownika.

 

EmailAddress

String EmailAddress { get; }  

ReadOnly Property EmailAddress As String

 Właściwość zwraca adres email przypisany do użytkownika.

 

PhoneNumber

String PhoneNumber { get; }  

ReadOnly Property PhoneNumber As String

 Właściwość zwraca numer telefonu przypisany do użytkownika.