3.15.1  Właściwości

 

 

TimeStamp

 

TimeSpan TimeStamp { get; }

ReadOnly Property TimeStamp As System.TimeSpan

 

Właściwość określa czas punktu krzywej wzorcowej – podawany jako odstęp czasu od początku krzywej.

 

 

Value

 

double Value { get; }

ReadOnly Property Value As Double

 

Właściwość określa wartość punktu krzywej wzorcowej.