3.23.1 Właściwości

 

 

CurrentCycleStartTime 

 

DateTime CurrentCycleStartTime { get; }  

ReadOnly Property CurrentCycleStartTime As DateTime

 

Właściwość zwraca czas początku bieżącego cyklu miernika strażnika mocy.

 

CurrentCycleEndTime 

 

DateTime CurrentCycleEndTime { get; }  

ReadOnly Property CurrentCycleEndTime As DateTime

 

Właściwość zwraca czas końca bieżącego cyklu miernika strażnika mocy.

 

CurrentCycleLimit 

 

double CurrentCycleLimit { get; }  

ReadOnly Property CurrentCycleLimit As Double

 

Właściwość zwraca limit obowiązujący dla bieżącego cyklu miernika strażnika mocy.

 

CurrentCycleAverageValue

 

double CurrentCycleAverageValue { get; }  

ReadOnly Property CurrentCycleAverageValue As Double

 

Właściwość zwraca estymowaną wartość średnią dla bieżącego cyklu miernika strażnika mocy.

 

CurrentCycleSafeRemainingValue

 

double CurrentCycle SafeRemainingValue { get; }  

ReadOnly Property CurrentCycle SafeRemainingValue As Double

 

Właściwość zwraca wartość bezpieczną dla pozostałych interwałów dla bieżącego cyklu miernika strażnika mocy.

 

UnitText

 

string CurrentCycle UnitText { get; }  

ReadOnly Property UnitTextSafeRemainingValue As String

 

Właściwość zwraca jednostke pomiarową miernika strażnika mocy.

 

IsPredictionSafe

 

bool CurrentCycle IsPredictionSafe { get; }  

ReadOnly Property CurrentCycle IsPredictionSafe As Bool

 

Właściwość informuje czy przewidywana wartość średnia na koniec bieżącego cyklu nie przekracza limitu miernika strażnika mocy.