3.20 Klasa AsserviceAccess

 

Obiekt klasy AsserviceAccess pozwala na dostęp do danych zarchiwizowanych w bazie danych modułu AsService. Dostęp do obiektu AsserviceAccess uzyskuje się za pośrednictwem właściwości Asservice interfejsu IApplication.

W celu poprawnego działania obiektu AsserviceAccess konieczne jest skonfigurowanie sposobu dostępu do bazy AsService w zakładce Źródła danych panelu ustawień stanowisk aplikacji.

Klasa udostępnia dwie metody do odczytu stanu i definicji liczników: ReadArcCounters i ReadCounters. Zestaw zwracanych informacji jest podobny. Występuję pomiędzy nimi jednak poniższe różnice:

·         Funkcja ReadCounters zwraca pojedynczy rekord dla każdego licznika. Dane resetu dotyczą ostatniego zdarzenia resetu lub są wypełnione pustymi wartościami.