3.19.1  Właściwości

 

 

SeriesLength

 

int SeriesLength{ get; }

ReadOnly Property SeriesLength As Integer

 

Właściwość zwraca aktualną liczbę rekordów wartości punktów, dodanych do serii przy pomocy metod AddPointValues i AddPointsRecord.

 

 

WriteCount

 

int WriteCount{ get; }

ReadOnly Property WriteCount As Integer

 

Właściwość zwraca aktualną liczbę zapisanych rekordów w trakcie wykonywania metody Save. Właściwość pozwala na monitorowanie postępu prac w trakcie zapisu długich serii pomiarowych.