3.19 Klasa AsloggerSeries

 

Obiekt klasy AsloggerSeries  służy do tworzenia nowych serii pomiarowych. Obiekty tej klasy tworzone są za pomocą metody CreateSeries  klasy AsloggerAccess.

W typowym schemacie postępowania, po utworzeniu obiektu serii, dodawane są do niego wartości serii dla poszczególnych punktów planu rejestracji przy pomocy metody AddPointValues. Po przekazaniu wszystkich wartości dla wszystkich punktów należy wykonać metodę Save, która zapisuje kompletną serię pomiarową w bazie danych.