3.18 Klasa AsloggerAccess

 

Obiekt klasy AsloggerAccess pozwala na dostęp do danych zarchiwizowanych w bazie danych modułu AsLogger. Możliwy jest także zapis nowych serii. Dostęp do obiektu AsloggerAccess uzyskuje się za pośrednictwem właściwości Aslogger interfejsu IApplication.

Bezpośrednio po uzyskaniu obiektu AsloggerAccess należy wykonąc jego metodę SetDataAccess w celu określenie parametrów dostępu do bazy danych modułu AsLogger.

Klasa AsloggerAccess udostępnia szereg metod służących do odczytu zarejestrowanych serii pomiarowych. Wszystkie te metody zwracają informacje w obiektach standardowej klasy DataTable. Pozwala to m.in. na bezpośrednie użycie odczytanych danych w systemie generacji raportów skryptowych.

Klasa AsloggerAccess pozwala też na zapis nowych serii pomiarowych. Służy do tego metoda CreateSeries zwracająca obiekt klasy AsloggerSeries, za pośrednictwem którego seria danych jest zapisywana do bazy danych.