3.17 Klasa AsbaseAccess

 

Obiekt klasy AsbaseAccess pozwala na dostęp do danych zarchiwizowanych w bazie danych modułu AsBase. Dostęp do obiektu AsbaseAccess uzyskuje się za pośrednictwem właściwości Asbase interfejsu IApplication.

W celu poprawnego działania obiektu AsbaseAccess konieczne jest skonfigurowanie sposobu dostępu do bazy Asbase w zakładce Źródła danych panelu ustawień stanowisk aplikacji.