3.16 Klasa AsalertAccess

 

Obiekt klasy AsalertAccess pozwala na wysłanie alertu(powiadomienia) za pośrednictwem serwera programu AsAlert. Dostęp do obiektu AsalertAccess uzyskuje się za pośrednictwem właściwości Asalert interfejsu IApplication.