3.8  Klasa ArcVariableState

 

 

 

Obiekt klasy ArcVariableState  przechowuje informacje dotyczące pojedynczej wartości archiwalnej zmiennej procesowej. Tablicę wartości archiwalnych, będącą wynikiem zapytania o przebieg archiwalny zmiennej,  można otrzymać poprzez właściwość Values interfejsu IArcQueryResult.