3.6.1  Konstruktor 

 

ArcQuery (DateTime aStartTime,DateTime aEndTime)

Public Sub New(ByVal aStartTime As Date, ByVal aEndTime As Date)

 

Konstruktor tworzy obiekt parametrów dla zapytania dotyczącego odczytu danych surowych. Parametry aStartTime i aEndTime oznaczają kolejno początek i koniec okresu czasu, z jakiego dane należy odczytać.

 

ArcQuery ( DateTime aStartTime, DateTime aEndTime, string aAggregate, TimeSpan aAggregateInterval)

Public Sub New(ByVal aStartTime As Date, ByVal aEndTime As Date, ByVal aAggregate As String, ByVal aAggregateInterval As System.TimeSpan)

 

Konstruktor tworzy obiekt parametrów dla zapytania dotyczącego odczytu danych agregowanych. Parametry aStartTime i aEndTime oznaczają kolejno początek i koniec okresu czasu, z jakiego dane należy odczytać. Parametr aAggregate określa nazwę zastosowanego agregatu, a parametr aAggregateInterval okres jego wyliczania.

Zobacz też:

 

Rodzaje agregatów danych archiwalnych - Załącznik 1