3.6  Klasa ArcQuery

 

Klasa ArcQuery służy do określenia parametrów odczytu wartości archiwalnych zmiennej procesowej. Obiekty ArcQuery  używane są w wywołaniach metody OrderArcData interfejsu IVariable.