3.12.1  Właściwości

 

 

AcceptanceOperatorId

 

string AcceptanceOperatorId { get; }

ReadOnly Property AcceptanceOperatorId As String

 

Właściwość zwraca identyfikator użytkownika, który potwierdził zdarzenie alarmowe.

 

 

AcceptanceStationName

 

string AcceptanceStationName { get; }

ReadOnly Property AcceptanceStationName As String

 

Właściwość zwraca nazwę stanowiska, na którym zostało potwierdzone zdarzenie alarmowe.

 

 

AcceptanceTimeStamp

 

DateTime AcceptanceTimeStamp { get; }  

ReadOnly Property AcceptanceTimeStamp As Date

 

Właściwość zwraca czas potwierdzenia zdarzenia alarmowego  przez użytkownika.

 

 

BeginDetectionTimeStamp

 

DateTime BeginDetectionTimeStamp { get; }  

ReadOnly Property BeginDetectionTimeStamp As Date

 

Właściwość zwraca czas wykrycia początku zdarzenia alarmowego.

 

 

BeginExprValue

 

object BeginExprValue { get; }

ReadOnly Property BeginExprValue As Object

 

Właściwość zwraca wartość wyrażenia powiązanego z alarmem, wyliczoną w momencie wykrycia początku alarmu.

 

 

BeginTimeStamp

 

DateTime BeginTimeStamp { get; }  

ReadOnly Property BeginTimeStamp As Date

 

Właściwość zwraca czas początku zdarzenia alarmowego.

 

 

EndDetectionTimeStamp

 

DateTime EndDetectionTimeStamp { get; }  

ReadOnly Property EndDetectionTimeStamp As Date

 

Właściwość zwraca czas wykrycia końca zdarzenia alarmowego.

 

 

EndExprValue

 

object EndExprValue { get; }

ReadOnly Property EndExprValue As Object

 

Właściwość zwraca wartość wyrażenia powiązanego z alarmem, wyliczoną w momencie wykrycia końca alarmu.

 

 

EndTimeStamp

 

DateTime EndTimeStamp { get; }  

ReadOnly Property EndTimeStamp As Date

 

Właściwość zwraca czas końca zdarzenia alarmowego.

 

 

FormattedBeginText

 

string FormattedBeginText { get; }

ReadOnly Property FormattedBeginText As String

 

Właściwość zwraca tekst opisujący początek zdarzenia alarmowego. W zwróconym tekście wygenerowane są wszystkie dynamicznie tworzone wstawki związane z parametrami zgłoszenia.

 

 

FormattedEndText

 

string FormattedEndText { get; }

ReadOnly Property FormattedEndText As String

 

Właściwość zwraca tekst opisujący koniec zdarzenia alarmowego. W zwróconym tekście wygenerowane są wszystkie dynamicznie tworzone wstawki związane z parametrami zgłoszenia.

 

 

IsAccepted

 

bool IsAccepted { get; }

ReadOnly Property IsAccepted As Boolean 

 

Właściwość określa, czy zdarzenie alarmowe zostało potwierdzone przez użytkownika.

 

 

IsActive

 

bool IsActive { get; }

ReadOnly Property IsActive As Boolean 

 

Właściwość określa, czy zdarzenie dotyczące kontrolowanego przez obiekt alarmu znajduje się w logu alarmów aktywnych. Wartość false oznacza, że brak jest informacji o alarmie i wszystkie pozostałe właściwości obiektu AlarmState mają nieokreśloną wartość.

 

 

IsExcluded

 

bool IsExcluded { get; }

ReadOnly Property IsExcluded As Boolean 

 

Właściwość określa, czy alarm jest wykluczony z obsługi. Alarmy wykluczone nie są pokazywane na tabelach alarmów, ale dane o nich są przechowywane w logu alarmów aktywnych i są dostępne dla skryptów.

 


 

IsFinished

 

bool IsFinished { get; }

ReadOnly Property IsFinished As Boolean 

 

Właściwość określa, czy alarm przechowywany w logu alarmów aktywnych został już zakończony. W zależności od konfiguracji, log alarmów aktywnych może przez pewien czas pamiętać dane dotyczące zdarzenia już zakończonego. Alarm należy traktować jako aktywny (niezakończony) wtedy, gdy właściwość IsActive jest równa true i właściwość IsFinished jest równa false.

 

 

WasFiltered

 

bool WasFiltered { get; }

ReadOnly Property WasFiltered As Boolean 

 

Właściwość określa, czy zdarzenie alarmowe zarejestrowane w logu podlegało mechanizmowi filtrów czasowych.