3.13.1   Właściwości

 

 

 Action

 

string Action { get; }

ReadOnly Property Action As String

 

Właściwość zwraca treść akcji operatorskiej zdefiniowanej dla alarmu.


 

DetectionParameters

 

string DetectionParameters { get; }

ReadOnly Property DetectionParameters As String

 

Właściwość zwraca atrybut Parametry wykrywania definicji alarmu. W przypadku realizacji zewnętrznej strategii wykrywania alarmów przy pomocy mechanizmu skryptów, można wykorzystać właściwość DetectionParameters jako źródło informacji precyzującej sposób rozpoznawania stanu alarmu.

 

 

BeginText

 

string BeginText { get; }

ReadOnly Property BeginText As String

 

Właściwość zwraca tekst początku alarmu w oryginalnej formie użytej w definicji alarmu – wstawki formatujące {} nie są przekształcone.

 

 

EndText

 

string EndText { get; }

ReadOnly Property EndText As String

 

Właściwość zwraca tekst końca alarmu w oryginalnej formie użytej w definicji alarmu – wstawki formatujące {} nie są przekształcone.

 

 

Id

 

string Id { get; }

ReadOnly Property Id As String 

 

Właściwość zwraca identyfikator alarmu, którego atrybuty są przechowywane w obiekcie.

 

 

 

IsStartOnly

 

bool IsStartOnly { get; }

ReadOnly Property IsStartOnly As Boolean 

 

Właściwość zwraca informację, czy alarm należy do kategorii powiadomienie. Alarmy tej kategorii nie posiadają zdarzeń końca.

 

 

 

Priority

 

 int Priority { get; }

ReadOnly Property Priority As Integer

 

Właściwość zwraca priorytet (ważność) alarmu. Możliwe są poniższe wartości:

·         0 – alarm krytyczny

·         1 – alarm ważny

·         2 – alarm zwykły

·         3 – ostrzeżenie

·         4 – komunikat

 

 

Strategy

 

string Strategy { get; }

ReadOnly Property Strategy As String

 

Właściwość zwraca nazwę strategii wykrywania alarmu.